OBCHODNÉ PODMIENKY » PREDÁVAJÚCI- KUPUJÚCI
Obchodné podmienky

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje uzavretie kúpnej zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim a súhlasí s obchodnými a reklamačnými podmienkami vzťahujúcimi sa k predmetu kúpnej zmluvy, čiže k predaju a dodaniu objednaného tovaru.

Predávajúci: Vladimír Petrovič M&P, Záhradnícka 193/11, 907 01 Myjava

IČO: 32719850  IČDPH: SK1020285046

Kupujúci:  fyzická osoba  alebo právnická ktorá je spôsobilá na právne úkony


2.Objednanie tovaru

Objednávky na jednotlivé druhy tovaru je možné realizovať prostredníctvom nákupného košíka v elektronickom obchode. Odoslaním objednávky sa táto stáva pre kupujúceho záväznou a kupujúci zároveň súhlasí s obchodnými podmienkami internetového obchodu www.eshop-rychlo.sk/tesnenia. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri registrácií, alebo pri realizácií objednávky. Po preverení dostupnosti tovaru a termínu dodania obdržíte potvrdenie objednávky zo strany dodávateľa do 2 pracovných dní. Od tohto okamihu vzniká záväzný kúpno-predajný vzťah.

Minimálna hodnota objednávky - 5 EUR s DPH bez distribučných nákladov .


3.Spôsob dodania
, možnosti platby

Vami vybraný tovar bude doručený Slovenskou poštou . Dodávka tovaru bude realizovaná po úhrade faktúry v prospech nášho účtu, v prípade že si vyberiete spôsob platby na dobierku, úhradu za tovar uskutočníte až pri prevzatí tovaru. Dodacie lehoty sú závislé od množstva tovaru na sklade.

4.Poštovné

Výška poštovného:


-3,50 €  pri odoslaní tovaru prostredníctvom Slovenskej pošty (platba na dobierku),

5.Storno objednávky

V prípade, že ste sa rozhodli objednávku stornovať, máte tak možnosť uskutočniť do 24 hodín od zadania objednávky a to e-mailom alebo telefonicky. 


6.Prevzatie tovaru

Pri prevzatí tovaru skontrolujte prosím neporušenosť obalu. V prípade, že je obal poškodený 
je potrebné aby ste  na uvedenú skutočnosť upozornili a zásielku neprevzali. V prípade že poškodenie nie je rozsiahle (napr. natrhnutý vrchný obal) vedľa podpisu o prevzatí tovaru uveďte poznámku o tom, že zásielka bola poškodená. O poškodenej, prípadne nekompletnej zásielke nás kontaktujte do 24 hodín.

7.Neprebratie zásielky

V prípade, že zákazník zásielku nepreberie v  odbernej lehote a zásielka sa nám vráti späť - zásielku mu opätovne nepošleme a nebudú vybavené ani ďalšie jeho objednávky.


8.Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ internetového obchodu  sa zaväzuje, že pri ochrane osobných údajov sa bude riadiť zákonom o ochrane osobných údajov Zákon č. 428/2002 Zb. z. a nebude informácie o osobných údajoch poskytovať tretím stranám.